Skip to the content

Wettelijke melding

laatst aangepast op 01/01/2019

Privacybeleid

 

Best Blue Voyage gaat zeer zorgvuldig om met uw gegevens en respecteert uw privacy en stelt alles in het werk om deze te beschermen. Best Blue Voyage publiceert deze privacyverklaring zodat u kennis kunt nemen van ons privacybeleid en hoe wij dit beleid gestalte geven. Bovendien leest u welke keuzes u hebt met betrekking tot de manier waarop gegevens online worden verzameld en hoe deze gegevens worden gebruikt, hoe ze door jouw kunnen worden aangepast en worden verwijderd. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met ons privacybeleid.

De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Op 25 mei 2018 treedt bovendien de General Data Protection Regulation (GDPR) in werking, die vervangt de Belgische privacywet en geeft u meer inspraak in het gebruik van uw gegevens. Ons privacybeleid is opgesteld volgens de nieuwe regels gelinkt aan GDPR.

Deze kennisgeving is beschikbaar via een link onderaan op elke pagina van onze website.

 1. Websites en pagina's waarvoor deze Privacyverklaring geldt
 2. Type informatie dat wordt verzameld
 3. De manier waarop uw gegevens worden gebruikt
 4. Aan wie worden uw gegevens bekendgemaakt
 5. Toegang tot en nauwkeurigheid van uw gegevens
 6. Uw gegevens beveiligen
 7. Bewaartermijn
 8. Rechten
 9. Wijzigingen in deze verklaring
 10. Contact opnemen met Best Blue Voyage

1. Sites en vennootschappen waarvoor deze privacyverklaring geldt

Deze privacyverklaring geldt voor de website bestbluevoyage.com welke eigendom is van Best Blue Voyage. Best Blue Voyage opereert onder de vennootschap SEOS met maatschappelijke zetel te Bozburun Beldesi - Marmaris, Mugla - Turkije.

Koppelingen naar websites die niet van Best Blue Voyage zijn

De website bestbluevoyage.com kan koppelingen bevatten naar websites van derden die dienen voor uw gemak en ter informatie. Als u deze koppelingen volgt, verlaat u de website bestbluevoyage.com. Best Blue Voyage heeft geen zeggenschap over die sites noch over hun privacymaatregelen, die kunnen afwijken van het beleid en de maatregelen van Best Blue Voyage. Wij ondersteunen websites van derden niet en doen hierover geen uitspraken. Persoonsgegevens die u verstrekt aan derden, vallen niet onder de privacyverklaring van Best Blue Voyage. We raden u aan het privacybeleid van andere bedrijven te lezen voordat u persoonsgegevens verstrekt. Bepaalde bedrijven kunnen hun persoonsgegevens bekendmaken aan Best Blue Voyage. Deze gedeelde gegevens vallen onder het privacybeleid van het andere bedrijf.

2. Type informatie dat wordt verzameld

Deze privacyverklaring geldt voor persoonsgegevens, het verzamelen van niet-persoonsgegevens en rapportage van verzamelde gegevens.

Persoonsgegevens zijn gegevens die gerelateerd zijn aan uw naam of persoonlijke identiteit. 

Wanneer u zich inschrijft op onze nieuwsbrief, een download aanvraagt, een online afspraak maakt, uzelf registreert voor een training/infosessie/event, het contactformulier invult en verstuurt of andere aanvragen doet voor één van onze producten of diensten, zal u gevraagd worden om gegevens te verstrekken. Deze gegevens hebben we onder meer nodig om u te kunnen contacteren, voor eventuele facturen, aanwezigheidslijsten enz.

De persoonsgegevens die u ons verstrekt via onze website zijn de volgende:

 • uw voor- en achternaam
 • uw telefoonnummer
 • uw e-mailadres

Deze gegevens worden steeds uitdrukkelijk gevraagd en worden digitaal opgeslagen. Als u ervoor kiest om persoonsgegevens aan ons te verstrekken, kunt u er zeker van zijn dat deze alleen worden gebruikt voor uw relatie als (toekomstige)klant van Best Blue Voyage. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt. Best Blue Voyage verkoopt, verhuurt of least uw persoonsgegevens niet aan derden.

Het platform waarop deze website gebouwd is gebruikt een aantal cookies om de goede werking van de website te garanderen, maar deze bevatten geen persoonsgegevens. Daar hoort geen verplichting bij om een "cookiemelding" op te zetten.

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw apparaat wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer u de website opnieuw bezoekt. Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op uw voorkeuren worden cookies gebruikt.

Wilt u cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kan u doen via uw browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van uw browser om te achterhalen hoe u dit best doet.  

3. De manier waarop uw gegevens worden gebruikt

Best Blue Voyage gebruikt persoonsgegevens om met u te communiceren, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten via nieuwsbrief of sociale media en om u diensten te verlenen.

4. Aan wie worden uw gegevens bekendgemaakt

Best Blue Voyage verkoopt, verhuurt of least uw persoonsgegevens niet aan anderen. Best Blue Voyage deelt uw persoonsgegevens niet met derden.

5. Toegang tot en nauwkeurigheid van uw gegevens

Best Blue Voyage streeft ernaar uw persoonsgegevens actueel te houden. 

Via een link onderaan elke e-mail kan u uw persoonlijke gegevens opvragen en desgewenst aanpassen.

Indien u in de toekomst geen e-mail van ons meer wil ontvangen, kan u ten alle tijden uitschrijven door middel van een link onderaan de e-mail of door contact met ons op te nemen. Uw e-mail adres wordt binnen de week uit ons bestand verwijderd en zal niet worden bewaard. 

6. Uw gegevens beveiligen

Best Blue Voyage stelt alles in het werk om de gegevens die u ons verstrekt te beveiligen. Best Blue Voyage beschikt over geschikte fysieke middelen en beheerprocedures om de gegevens die we verzamelen te beveiligen en zo ongeoorloofde toegang of bekendmaking te voorkomen, gegevens accuraat te houden en het juiste gebruik van de gegevens te garanderen.

7. Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer u zich uitschrijft voor de e-mails, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk aan het einde van de desbetreffende week uit het systeem verwijderd worden.

De gegevens in onze boekhoud- en CRM systemen bewaren we tenminste 10 jaar, om aan de wettelijke verplichting te voldoen.

De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen ontstaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden. 

8.Rechten

U hebt altijd het recht uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken, waarna wij uw gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

U hebt ook recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren. Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen.

Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast hebt u een recht op het wissen van uw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien hebt u recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens. Ook hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek doen.

Wij zullen uw verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. U kunt uw verzoek aan ons e-mailen via info@bestbluevoyage.com of via de link onderaan in elke nieuwsbrief.

9. Wijzigingen in deze verklaring

Als er wijzigingen zijn in de algemene voorwaarden van de online privacyverklaring van Best Blue Voyage, worden deze wijzigingen gepubliceerd. Zo weet u altijd welke gegevens we online verzamelen, wat we met deze gegevens doen en welke keuzes u hierin hebt. Bij aanzienlijke wijzigingen in deze verklaring, maakt Best Blue Voyage hiervan melding bij leden die het betreft.

10. Contact opnemen met ons

Wij hechten veel waarde aan uw mening. Als u opmerkingen of vragen hebt over ons privacybeleid, kunt u deze sturen naar info@bestbluevoyage.com. Tevens kan u contact opnemen met de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (www.privacy.fgov.be).